Missie-kritische prestaties
Adcole Sun Sensors hebben een belangrijke rol gespeeld in honderden succesvolle ruimtemissies die wetenschappers hebben geholpen een beter begrip van het zonnestelsel te ontwikkelen. Adcole leverde zonnesensoren voor alle van de volgende programma’s:


Cassini-Huygens
Cassini-Huygens is een onbemand ruimtevaartuig dat naar Saturnus wordt gestuurd om de planeet en zijn vele natuurlijke satellieten te bestuderen. Cassini is de vierde ruimtesonde om Saturnus te bezoeken en de eerste om in een baan om de aarde te komen, en de missie is aan de gang vanaf 2014. De Adcole-zonnesensor die op Cassini-Huygens wordt gebruikt, is speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen de hoge temperaturen tijdens de flyby van Venus, overleven van de ringvliegtuig oversteken bij de nadering van Saturnus, en voldoen aan de volledige nauwkeurigheid bij Saturnus.

MESSENGER
MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging) is een robotachtig NASA-ruimtevaartuig dat rond de planeet Mercurius draait, het eerste ruimtevaartuig dat dat ooit heeft gedaan. Messenger bereikte 100% mapping van Mercury. De Adcole Sun Sensors die aan boord van het Messenger-programma vlogen, zijn speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen temperaturen tot + 200◦C.

New Horizons
New Horizons is een NASA-ruimtesonde die is opgezet om de planeet Pluto, zijn natuurlijke satellieten en Kuiper Belt-objecten te bestuderen. Na een succesvolle vliegtrip met Pluto in juli 2015 is het nu onderweg naar geselecteerde Kuiper Belt-objecten. Een speciaal ontworpen Adcole-zonnesensor biedt zonhoek- en spinfase-gegevens over zonafstanden van de aarde tot Pluto en verder, wat een dynamisch bereik tot 3000 vertegenwoordigt. Dit werd bereikt met behulp van meerdere versterkings- en variabele drempels in de verwerking.

Juno
Juno is een NASA New Frontiers-missie naar de planeet Jupiter en zal naar verwachting in juli 2016 aankomen. Het ruimtevaartuig moet in een polaire baan worden geplaatst om de compositie, het zwaartekrachtveld, het magnetisch veld en de polaire magnetosfeer van Jupiter te bestuderen. De Adcole Spin-zonnesensor aan boord van het Juno-ruimtevaartuig is speciaal ontworpen om de nauwkeurigheid te bewaren over de zonafstanden van de aarde tot Jupiter, inclusief intense straling en hoge planetaire albedo’s in een baan om Jupiter.

MAVEN
Mars-atmosfeer en vluchtige evolutie-missie (MAVEN) is een ruimtesonde ontworpen om de Mars-atmosfeer te bestuderen tijdens het rond Mars cirkelen. Missie doelen zijn onder meer het bepalen hoe de atmosfeer en het water van Mars, waarvan wordt verondersteld dat ze ooit substantieel zijn geweest, met de tijd verloren zijn gegaan.

Mars Science Laboratory (Curiosity Rover)
Mars Science Laboratory (MSL) is een robotachtige ruimtesonde-missie naar Mars die met succes Curiosity, een Mars-rover, heeft geland. De missiedoelen omvatten het onderzoeken van de bewoonbaarheid van Mars, het bestuderen van het klimaat en de geologie en het verzamelen van gegevens voor een bemande missie naar Mars. De Adcole Digital-zonnesensor op het Mars Science Laboratory verstrekte gegevens over de zonhoek voor navigatie van de aarde naar Mars, en voor de houding van het voertuig bij binnenkomst in de atmosfeer van Mars.

Mars Exploration Rover (Spirit & Opportunity Rovers)
NASA’s Mars Exploration Rover Mission (MER) is een doorlopende robotische ruimtemissie met twee rovers, Spirit and Opportunity. Het wetenschappelijke doel van de missie is het zoeken naar en karakteriseren van een breed scala van rotsen en bodems die aanwijzingen bevatten voor de vroegere wateractiviteit op Mars. Net als de Adcole-zonnesensor op het Mars Wetenschapslaboratorium, verstrekte de zonsensor op de Mars Exploration Rover gegevens over de zonhoek voor navigatie van de aarde naar Mars en voor de houding van het voertuig bij binnenkomst in de atmosfeer van Mars.

Mars Pathfinder
Mars Pathfinder (MESUR Pathfinder) is een Amerikaans ruimtevaartuig dat in 1997 op Mars is geland. Een deel van de missie was een ‘proof-of-concept’ voor verschillende technologieën, zoals airbag-gemedieerde touchdown en geautomatiseerde obstakelvermijding, beide later uitgebuit door de Mars Exploration Rover-missie.

Mars Global Surveyor
Mars Global Surveyor (MGS) was een Amerikaanse ruimtevaartuig, ontwikkeld door het Jet Propulsion Laboratory van NASA en gelanceerd in november 1996. De Surveyor was bezig met een wereldwijde mappingmissie die de hele planeet bestudeerde, van de ionosfeer tot en met de atmosfeer naar de oppervlakte.

Internationaal ruimtestation
Het internationale ruimtestation ISS fungeert als onderzoekslaboratorium voor microzwaartekracht en ruimtevaart waarin bemanningsleden experimenten uitvoeren op het gebied van biologie, menselijke biologie, natuurkunde, astronomie, meteorologie en andere terreinen. Het station is geschikt voor het testen van ruimtevaartuigsystemen en -apparatuur die nodig zijn voor missies naar de maan en Mars. Een Adcole Fine Sun Sensor-systeem wordt gebruikt aan boord van de Japanse Experiment Module (‘Kibo’), de grootste module op het ISS.

Zonne- en heliosferisch observatorium
Zonne- en heliosferisch observatorium (SOHO)
Het zonne- en heliosferisch observatorium (SOHO) is een ruimtevaartuig gebouwd door een Europees industrieel consortium en gelanceerd op een Lockheed Martin Atlas IIAS-voertuig om de zon te bestuderen. Het ruimtevaartuig is de belangrijkste bron van near-real-time zonnegegevens voor voorspelling van ruimteweer. De Adcool Fine Precision-zonnesensor aan boord van het SOHO-ruimtevaartuig dient als de primaire aanwijssensor en biedt een sub-boogseconde-resolutie en een nauwkeurigheid van meer dan 5 boogseconden. Deze uiterst succesvolle missie bestaat al meer dan 20 jaar.

Solar X-ray Imager (SXI)
De Solar X-ray Imager aan boord van de GOES 12, GOES 13, GOES 14 en GOES 15 NOAA weersatellieten wordt gebruikt voor vroege detectie van zonnevlammen, coronale massa-ejecties (CME’s) en ruimteverschijnselen die invloed hebben op menselijke ruimtevluchten en militaire en commerciële vluchten. satellietcommunicatie. De Solar X-ray Imager was de eerste röntgentelescoop die een “full-disk” -beeld van de zon nam, waardoor voorspellers de mogelijkheid hadden om zonnestormen te detecteren en real-time voorspelling van de zon door het Space Weather Prediction Center (SWPC) . De Adcool Fine Sun Sensor aan boord van de SXI biedt een nauwkeurigheid van meer dan 2 boogseconden in de zon.

Solar Dynamics Observatory (SDO)
Het Solar Dynamics Observatory (SDO) is een NASA-missie die sinds 2010 de zon waarneemt. Het doel van de SDO is om de invloed van de zon op de aarde en de nabije aarde te begrijpen door de zonnesfeer op kleine schalen van ruimte en tijd en in veel golflengten tegelijkertijd.

SORCE
Het zonne-stralings- en klimaatexperiment (SORCE) is een NASA-gesponsorde satellietmissie die geavanceerde metingen van inkomende X-stralen, ultraviolette, zichtbare, nabij-infrarode en totale zonnestraling levert. De SORCE-metingen zijn van cruciaal belang voor studies van de zon; het effect op ons aardse systeem; en zijn invloed op de mensheid. De Fine Precision-zonnesensor op het SORCE-ruimtevaartuig levert zonhoekgegevens met een nauwkeurigheid van beter dan 10 boogseconden.

IRIS
De Interface Region Imaging Spectrograph (IRIS) is een NASA-satelliet voor zonneobservatie. De missie van de satelliet is om de fysieke condities van het zonnepunt te onderzoeken, met name de chromosfeer van de zon.

STEREO
STEREO (Solar Observation Observations ofrrational) is een zonnewaarnemingsmissie die stereoscopische beeldvorming van de zon- en zonneverschijnselen mogelijk maakt, zoals coronale massa-ejecties. Met deze gegevens kunnen NASA-wetenschappers de andere kant van de zon direct in de gaten houden, in plaats van de activiteit aan de overkant af te leiden van gegevens die kunnen worden verzameld uit de weergave van de zon door de aarde.

TRACE
TRACE (Transition Region en Coronal Explorer) was een NASA-ruimtetelescoop die is ontworpen om de verbindingen tussen fijnschalige magnetische velden en de bijbehorende plasmastructuren op de zon te onderzoeken door afbeeldingen met een hoge resolutie en observatie van de fotosfeer van de zon en het overgangsgebied naar de corona.