Grove sensor voor zonnesensor (Cosinus-type)


De Coarse Sun-sensordetector is een model met één detector dat wordt gebruikt voor toepassingen zoals het aanwijzen van zonnepanelen, zonverwerving en herstel van failsafe.

Coarse Sun Sensor Detector
SPECIFICHE DELLA SLITTA

Configurazione Enkele detectorParametri
Gezichtsveld Geschatte cosinus, conische symmetrie

Opmerking: è possibile ottenere una riduzione delle spese per il paesaggio.

Fatturazione Geen
Uitvoer 500 μA tot 1300 μA piek. Kan worden aangepast aan programmavereisten.

Typische CSS-reactie zonder geïnstalleerde schotten.
De werkelijke CSS-respons is solide; ware cosinus wordt onderbroken weergegeven.